Juridische expertise

Handelsrecht

 • (Internationale) koop- en verkoopovereenkomsten
 • (Internationale) distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Leaseovereenkomsten
 • Dienstverlenings- en productieovereenkomsten
 • Productaansprakelijkheid, etikettering
 • Consumentenbescherming
 • Eerlijke handelspraktijken
 • Mededingingsrecht
 • Waarborgen & aansprakelijkheden
 • Algemeen handelsrecht
 • Legal audit van overeenkomsten

Intellectuele eigendomsrechten

 • Overeenkomsten inzake intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van octrooi- en knowhowlicenties, onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten
 • Risicobeoordelingen van risico’s
 • Auteursrecht en aanverwante rechten
 • Bescherming en handhaving van handelsgeheimen

Gegevensbescherming & privacy

 • In kaart brengen van gegevensstromen
 • Opstellen van roadmaps teneinde volledig aan de toepasselijke wetgeving te voldoen (zoals de AVG)
 • Advies inzake gegevensoverdracht naar derde landen
 • Policy’s
 • Overeenkomsten inzake gegevensoverdracht
 • Advies inzake de rechtsgrondslag van de gegevensverzameling (rechtmatig belang, toestemming, enz.) in het kader van AVG
 • Overeenkomsten inzake gegevensverwerking (verwerkers & subverwerkers)
 • Advies over het recht van betrokkenen
 • Adviseren en optreden als uw externe functionaris voor gegevensbescherming (gecertificeerd DPO)

Aansprakelijkheid & verzekering

 • Verzekeringsovereenkomsten
 • Behandeling van claims
 • Advies & bijstand
 • Controle van verzekeringspolissen
 • Problemen met betrekking tot verzekeringsdekking
 • Geschillenbeslechting

Vastgoed & verhuur

 • Vastgoedtransacties en -ontwikkeling
 • Contracten
 • Aan- en verkoop van vastgoed
 • Huur- en leaseovereenkomsten
 • Aankoop van vastgoed in aanbouw
Legal Expertise

Geschillenbeslechting & arbitrage

 • Bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting
 • Strategisch advies & risicobeoordeling
 • Vertegenwoordiging van cliënten voor de binnenlandse rechtbanken
 • Arbitrage
 • Handhaving van rechterlijke beslissingen

KORU LAW onderhoudt contacten met advocaten in verschillende landen voor internationale dossiers en met andere advocaten in België voor juridische aangelegenheden die buiten het werkdomein van KORU LAW vallen.