Juridische Informatie

KORU LAW BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, de Meeûssquare 35, B-1000 Brussel, België.

Nummer Kruispuntbank van Ondernemingen: 0821.159.438
btw-nummer: BE821 159 438
Rechtspersonenregister: Brussel