Privacybeleid

1. WIE WIJ ZIJN EN HOE U CONTACT MET ONS OPNEEMT

Dit is het privacybeleid van KORU LAW. KORU LAW betekent KORU LAW BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 1040 Etterbeek, De Haernestraat 181, D406, België.

KORU LAW (de ‘firma’, ‘wij’) neemt haar verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiliging zeer serieus. KORU LAW verwerkt uw persoonsgegevens alleen zoals beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of ‘AVG’).

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door KORU LAW en kan gewijzigd worden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Voor vragen over gegevensbescherming en privacy kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen.

E-mail: dataprotection@korulaw.com

Gewone post:
KORU LAW
de Meeûssquare 35
B-1000 Brussel, België
Tel.: +32 0 2 627 15 17

2.1 WEBSITE

Beschrijving van de verwerkingsactiviteit en -doeleinden Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, door uw browser (HTTP/S-verzoek) aan ons doorgegeven. Onze webserver verwerkt deze verbindingsgegevens om u toegang te geven tot onze website.
Onze webserver bewaart automatisch een overzicht van de door u bezochte pagina’s (zogeheten ‘logbestanden’ of ‘sessiegegevens’). Deze logfiles worden gebruikt om de veiligheid van onze website te waarborgen en ons in staat te stellen onze wettelijke rechten uit te oefenen.
Rechtsgrond voor de verwerking De verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw bezoek en het gebruik van onze website is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang om de website te beheren, optimaliseren en beschermen.
Ontvangers KORU LAW heeft toegang tot de logbestanden. In geval van ongeoorloofde handelingen verstrekt KORU LAW de logbestanden aan de autoriteiten.
Onze website wordt namens KORU LAW gehost door de volgende hostingdienstverlener: ONE.COM GROUP AB, Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö (Zweden), ingeschreven onder nummer 559205-2400.
Bewaartermijn De meeste gegevens worden onmiddellijk na verwerking van het HTTP/S-verzoek gewist. Logbestanden worden normaal na 90 dagen gewist, maar kunnen langer bewaard worden voor de uitoefening van onze wettelijke rechten.

2.2 GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA PLUG-INS

Verwerkingsverantwoordelijke KORU LAW is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens over social media plug-ins. De netwerkdienstverlener bepaalt alleen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Beschrijving van de verwerkingsactiviteit en -doeleinden Onze website bevat social media plug-ins van LinkedIn. De verwerking van persoonsgegevens in deze context is een ingebouwd kenmerk van de social media plug-in en wordt niet door KORU LAW geïnitieerd.
Neem voor verdere vragen rechtstreeks contact op met de social media-aanbieder. Hun privacybeleid kan geraadpleegd worden op: linkedin.com/legal/privacy-policy.
Rechtsgrond voor de verwerking Voor informatie over de rechtsgrond voor de verwerking door de social media-aanbieder verwijzen wij naar het privacybeleid van LinkedIn op: linkedin.com/legal/privacy-policy of verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met deze social media-aanbieder.
Ontvangers Wij hebben in dit verband geen toegang tot persoonsgegevens en kunnen deze ook niet delen. Voor verdere vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de social media-aanbieder.
Doorgifte aan derde landen Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde landen. Voor verdere vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de social media-aanbieder.
Bewaartermijn Wij slaan in dit verband geen persoonsgegevens op. Voor verdere vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de social media-aanbieder.
Verwerkingsverantwoordelijke KORU LAW.
Beschrijving van de verwerkingsactiviteit en -doeleinden Wij verwerken persoonsgegevens (i) om juridisch advies aan onze cliënten te verlenen, (ii) voor operationele zaken en (iii) om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.
Soort verzamelde persoonsgegevens Verzamelde persoonsgegevens van cliënten, tegenpartijen, contractuele partners van cliënten, andere advocaten, consultants en juridische adviseurs die bij de zaak betrokken zijn.
Rechtsgrond voor de verwerking De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang om de gevraagde juridische diensten te verlenen. Wij verwerken ook persoonsgegevens om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen op grond van de geldende wetgeving te voldoen.
Ontvangers KORU LAW en indien nodig andere advocaten, consultants en juridische adviseurs die bij de zaak betrokken zijn.
Doorgifte aan derde landen Normaal worden er geen persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen, met uitzondering van de doorgifte van persoonsgegevens aan advocaten, consultants en juridische adviseurs die bij de zaak betrokken zijn en die zich in derde landen bevinden. Er wordt gezorgd voor passende waarborgen voor de doorgifte van persoonsgegevens.
Bewaartermijn Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang er een rechtsgrond of geldige reden is om dit te doen. Daarna worden uw persoonsgegevens op een veilige manier gewist.

KORU LAW gebruikt cookies om u een betere gebruikerservaring te bieden die op uw persoonlijke voorkeuren is afgestemd. Daarnaast worden de cookies ook gebruikt om de website te optimaliseren.

Cookies zijn meestal kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website op uw computer worden opgeslagen in de browsermap of in de submappen met programmagegevens. Ze worden op uw computer opgeslagen voor de duur van uw bezoek of voor een nieuw bezoek aan onze website op een later tijdstip.

Met de volgende informatie willen we u in staat stellen om een weloverwogen beslissing te nemen voor of tegen het gebruik van cookies en de bijbehorende gegevensverwerking die niet strikt noodzakelijk is voor de technische kenmerken van de website.

We onderscheiden de volgende categorieën van cookies en bijbehorende gegevensverwerking:

  • Essentiële cookies
  • Analytische cookies
  • Functionele cookies

4.1 ESSENTIËLE COOKIES

Beschrijving van de cookies en doeleinden Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet uitgeschakeld worden. Essentiële cookies maken de werking van basisfuncties mogelijk, zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd.
Rechtsgrond voor de gegevensverwerking De gegevensverwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang om onze website te bekijken en de gebruikers in staat te stellen onze website te bezoeken.
Ontvangers De gegevens met betrekking tot het gebruik van essentiële cookies worden verwerkt door onze dienstverlener ONE.COM GROUP AB, Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö (Zweden), ingeschreven onder nummer 559205-2400, die zijn servers in Kopenhagen (Denemarken) heeft.
Doorgifte aan derde landen Normaal worden geen gegevens aan derde landen doorgegeven. In het uitzonderlijke geval van doorgifte van gegevens aan derde landen worden passende waarborgen voor de doorgifte van gegevens gegarandeerd.

Hieronder vindt u de lijst met essentiële cookies:

Dienstverlener Naam van cookie Doel Vervaldatum
Uncode uncodeAI.screen Om het systeem met adaptieve afbeeldingen te laten draaien. Deze cookie bevat runtime-informatie over het weergavevenster en de schermresolutie. Deze gegevens worden gebruikt om de juiste adaptieve afbeeldingen bij het verversen van elke pagina te berekenen. In deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Tijdstip van de sessie
Uncode uncodeAI.images Om het systeem met adaptieve afbeeldingen te laten draaien. Deze cookie bevat runtime-informatie over het weergavevenster en de schermresolutie. Deze gegevens worden gebruikt om de juiste adaptieve afbeeldingen bij het verversen van elke pagina te berekenen. In deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Tijdstip van de sessie
Uncode uncodeAI.css Om het systeem met adaptieve afbeeldingen te laten draaien. Deze cookie bevat runtime-informatie over het weergavevenster en de schermresolutie. Deze gegevens worden gebruikt om de juiste adaptieve afbeeldingen bij het verversen van elke pagina te berekenen. In deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Tijdstip van de sessie

4.2 ANALYTISCHE COOKIES

Beschrijving van de cookies en doeleinden Analytische cookies worden gebruikt om anonieme gebruikersstatistieken over websiteverkeer op te stellen. Deze gegevens helpen ons ook om onze website op de behoeften van onze klanten af te stemmen.
Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens De verwerking van gegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.
Ontvangers De gebruiksgegevens worden verwerkt door onze cookieleverancier. Alle gegevens met betrekking tot websiteverkeer worden alleen intern binnen KORU LAW gebruikt.
Doorgifte aan derde landen Gebruiksgegevens kunnen door onze cookieleveranciers verwerkt worden op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google LLC is gecertificeerd onder het zogenaamde EU-US Privacy Shield.

Hieronder vindt u de lijst met analystische cookies:

Dienstverlener Naam van cookie Doel Verloopt na:
Google Analytics _gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistieken over het gebruik van de website door de bezoeker op te stellen. 1 dag.
Google Analytics _ga Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistieken over het gebruik van de website door de bezoeker op te stellen. 2 jaar.
Google Analytics _gat Deze cookie wordt gebruikt om de zoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics via Google Tag Manager is geïmplementeerd, heet deze cookie _dc_gtm. 1 minuut.
Google NID Bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere gegevens te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bv. Nederlands), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt weergeven (bv. 10 of 20) en of u het SafeSearch-filter van Google al dan niet wilt inschakelen. 183 dagen.

4.3 FUNCTIONELE COOKIES

Beschrijving van de cookies en doeleinden Functionele cookies houden informatie over uw keuzes en voorkeuren op onze website bij. Ze zijn essentieel voor een goede werking van onze website en maken onze website gebruiksvriendelijker (bv. door uw inloggegevens, taalkeuze enz. te onthouden).
Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens De verwerking van gegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.
Ontvangers De gegevens met betrekking tot het gebruik van functionele cookies worden verwerkt door onze dienstverlener ONE.COM GROUP AB, Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö (Zweden), ingeschreven onder nummer 559205-2400, die zijn servers in Kopenhagen (Denemarken) heeft.
Doorgifte aan derde landen Normaal worden geen gegevens aan derde landen doorgegeven. In het uitzonderlijke geval van doorgifte van gegevens aan derde landen worden passende waarborgen voor de doorgifte van gegevens gegarandeerd.

Hieronder vindt u de lijst met functionele cookies:

Dienstverlener Naam van cookie Doel Verloopt na:
WPML wp-wpml_current_language Deze cookie waarborgt de huidige taal. Deze cookie wordt alleen standaard ingesteld voor ingelogde gebruikers. Tijdstip van sessie/inloggen.
WPML wpml_browser_redirect_test Test of de cookies zijn ingeschakeld. 1 minuut
WPML wp-wpml_current_admin_language_{hash} Waarborgt de huidige taal van het WordPress-beheergebied. Deze cookie wordt niet geïnstalleerd bij een normale gebruiker. Tijdstip van inloggen
WPML _icl_visitor_lang_js Slaat de omgeleide taal op. Tijdstip van sessie.
Verwerkingsverantwoordelijke KORU LAW is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor bedrijfsontwikkelingsactiviteiten.
Beschrijving van de verwerkingsactiviteit en -doeleinden Wij verwerken persoonsgegevens van feitelijke klanten, potentiële klanten en derden met het oog op bedrijfsontwikkelingsactiviteiten.
Soort verzamelde persoonsgegevens Contactinformatie, gegevens over marketinginitiatieven en gegevens over deelname aan marketingactiviteiten.
Rechtsgrond voor de verwerking Het gerechtvaardigde belang om bedrijfsontwikkelingsactiviteiten uit te voeren.
Ontvangers KORU LAW en derden die ons bij bedrijfsontwikkelingsactiviteiten kunnen helpen (bv. marketingdienstverleners).
Doorgifte aan derde landen Normaal worden geen persoonsgegevens aan derde landen doorgegeven. In geval van doorgifte aan derde landen worden passende waarborgen voor de doorgifte van persoonsgegevens gegarandeerd.
Bewaartermijn Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang er een rechtsgrond of geldige reden is om dit te doen. Daarna worden uw persoonsgegevens op een veilige manier gewist.
Verwerkingsverantwoordelijke KORU LAW verwerkt persoonsgegevens via het vacatureportaal op de website. KORU LAW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Beschrijving van de verwerkingsactiviteit en -doeleinden Wij verwerken persoonsgegevens om uw sollicitatie te evalueren, gesprekken te organiseren en de uitkomst van de gesprekken te beoordelen.
Soort verzamelde persoonsgegevens Naam, achternaam, adres, e-mail, vorige werkgevers/advocatenkantoren en kwalificaties/diploma’s.
Rechtsgrond voor de verwerking De verwerking van uw persoonsgegevens (gegevens van sollicitant) vindt plaats op basis van uw toestemming.
Ontvangers KORU LAW.
Doorgifte aan derde landen Geen doorgifte aan derde landen.
Bewaartermijn Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang er een rechtsgrond of geldige reden is om dit te doen. Daarna worden uw persoonsgegevens op een veilige manier gewist.
Verwerkingsverantwoordelijke KORU LAW.
Beschrijving van de verwerkingsactiviteit en -doeleinden Als u gebruikmaakt van de contactmogelijkheden op onze website, valt de verwerking van uw persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van KORU LAW.
Soort verzamelde persoonsgegevens U kunt contact met ons opnemen per e-mail of via het contactformulier op onze website. De verwerking van verzamelde persoonsgegevens (zoals uw naam, adres en telefoonnummer) wordt beperkt tot het beantwoorden van uw vraag.
Rechtsgrond voor de verwerking De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang om uw vraag te beantwoorden.
Ontvangers KORU LAW.
Doorgifte aan derde landen Geen doorgifte aan derde landen.
Bewaartermijn Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang er een rechtsgrond of geldige reden is om dit te doen. Daarna worden uw persoonsgegevens op een veilige manier gewist.
Uw rechten Verduidelijking
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking U hebt het recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Het recht van inzage Behoudens bepaalde uitzonderingen hebt u het recht om inzage in uw gegevens te vragen.
Het recht op informatie U hebt het recht om geïnformeerd te worden of en in hoeverre uw gegevens worden verwerkt.
Het recht om uw toestemming in te trekken U kunt uw toestemming die u voor de verwerking van persoonsgegevens hebt gegeven, op elk moment intrekken.
Het recht op rectificatie Als de persoonsgegevens die wij verwerken, onvolledig of onjuist zijn, hebt u op elk moment het recht om te verzoeken om aanvulling of correctie ervan.
Het recht op gegevenswissing U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.
Het recht op overdraagbaarheid van gegevens U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens in machineleesbare vorm aan u verstrekken als de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt.
Het recht op beperking van de verwerking U hebt het recht om te verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering U hebt het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluiten die alleen op basis van geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens zijn genomen.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

E-mail: dataprotection@korulaw.com

Gewone post:
KORU LAW
de Meeûssquare 35
B-1000 Brussel, België
Tel.: +32 0 2 627 15 17